ระบบเตือนภัยล่วงหน้า

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า

แจ้งเตือนภัยรู้ได้ไวผ่านแอป

การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ดำเนินการแจ้งผ่านสื่อหลายประเภท ซึ่งแอปพลิเคชันก็เป็นหนึ่งช่องทางสำคัญ โดยเป็นช่องทางที่แจ้งได้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์เดียวกับแอปพลิเคชันของคาสิโนออนไลน์อย่าง 188bet ซึ่งช่วยให้สายเกมและนักเสี่ยงโชคสามารถเข้าไปสนุกกับเกมและการทายผลกีฬาได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ หากสายเกมเข้188bet สมัครเป็นสมาชิกและเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชันก็มีสิทธิลุ้นโบนัสและรางวัลต่าง ๆ จำนวนมาก แอปพลิเคชันแนะนำ สำหรับหนึ่งในแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสาธารณภัยที่น่าสนใจ ได้แก่ DPM Reporter เป็นแอปพลิเคชันของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) พัฒนาออกมาให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [...]

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

การปฏิบัติแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการบริหารจัดการหลังเกิดภัยพิบัติ คือ การจัดตั้งคณะทำงานโดยให้ชุมชนในพื้นที่เป็นแกนกลาง ซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งเครือข่ายจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนครั้งแรกที่บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา หลังเกิดภัยพิบัติสึนามิเมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรัฐที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนทำหน้าที่เอง หลักการสำคัญของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน คือ ส่งเสริมให้ชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมตัวกันทำหน้าที่บริหารจัดการภัยพิบัติด้วยตนเอง ไล่ตั้งแต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฉพาะหน้า การฟื้นฟูชุมชน และการวางแผนรับมือภัยพิบัติ โดยบุคลากรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายต้องมีการฝึกซ้อมทำหน้าที่เฝ้าระวังภัย และฝึกซ้อมการช่วยอพยพเป็นประจำ รวมทั้งต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ [...]

การแจ้งเตือนภัยใกล้ตัว

ภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้ตัวเราจัดเรียงตามอัตราการเกิดบ่อย ประกอบด้วยน้ำท่วมหรืออุทกภัย พายุฤดูร้อน ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม ไฟป่า แผ่นดินไหวสึนามิและไต้ฝุ่น (พายุหมุนเขตร้อน) ซึ่งภัยพิบัติแต่ละประเภทมีหน่วยงานเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ดังนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ภารกิจหลัก: ติดตามสภาพอากาศ ความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนัก และแนวโน้มจะเกิดพายุฤดูร้อน การแจ้งเตือน: แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ทางระบบข้อความสั้น (SMS) ระบบสารสนเทศ และแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [...]

ระบบเตือนภัยมีอยู่ทั่วประเทศ

ระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติล่วงหน้า (Early Warning System) ของประเทศไทย มีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทำหน้าที่ดูแลและควบคุมระบบการทำงาน โดยระบบนี้ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งทรัพยากรของชาติ ดังนั้น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงดำเนินการติดตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณและหอกระจายข่าวไว้ทั่วประเทศ องค์ประกอบสำคัญของระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ ระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยมีอุปกรณ์ ระบบ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ระบบควบคุมการเตือนภัย ติดตั้งอยู่ที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มีสำนักงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ [...]